klasztor Zakonu Braci Mniejszych

Wspólnota klasztoru

o. Klaudiusz Tomasz Baran – definitor Prowincji, kustosz Sanktuarium, gwardian klasztoru, proboszcz parafii, moderator prowincjalny Liturgicznej Służby Ołtarza, moderator LSO w Leżajsku, asystent Akcji Katolickiej, katecheta w SP 3

o. Serafin Suda – wikary klasztoru, wikariusz parafii

o. Gracjan Adam Kubica – ekonom klasztoru

o. Stanisław Komornik – jubilat

o. Mirosław Benedykt Więcław – jubilat

br. Władysław Stanisław Wyka – furtian I, przewodnik po bazylice

o. Efrem Andrzej Obruśnik – dyrektor Muzeum Prowincji OO. Bernardynów w Leżajsku, profesor WSD, kronikarz klasztorny

o. Szczepan Dolański – asystent Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

o. Maksymilian Grzegorz Żydowski – kapelan szpitala

o. Zdzisław Makowiecki – opiekun Róż Różańcowych

br. Anzelm Olearczyk – zakrystian I, przewodnik po bazylice

br. Metody Duda – furtian II

o. Kolumban Syty – profesor WSD, opiekun Straży Honorowej NSPJ

o. Hipolit Władysław Brożek – egzorcysta diecezjalny, ojciec duchowny braci nowicjuszy

br. Maksym Zemanek – zakrystian II

o. Marcin Paweł Kozdrach – zastępca dyrektora Muzeum, spowiednik braci nowicjuszy

o. Bartymeusz Dariusz Kędzior – dyrektor  Franciszkańskiego Ośrodka Kultury, koordynator Nowej Ewangelizacjipromotor Duszpasterstwa Powołań

o. Rufin Andrzej Kyc – Magister Nowicjatu, katecheta w SP 3

o. Dariusz Tomasz Róg – duszpasterz kościołów filialnych w Hucisku i Maleniskach, katecheta w ZST

o. Maksymin Sebastian Ferenc – opiekun Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej Baszta i Dzieci Bożych, wicemagister nowicjatu, katecheta w ZST, członek Rady Nadzorczej Franciszkańskiego Ośrodka Kultury

 

Pro familia:

o. Marceli Ryszard Gęśla – kapelan Sióstr Bernardynek w Łowiczu

Kancelaria parafialna

informacje personalne

Proboszcz – O. Klaudiusz Tomasz Baran OFM
Wikariusz – O. Serafin Andrzej Suda OFM

godziny otwarcia kancelarii

Od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 900 oraz popołudniu od godz. 1600 do 1730,

w soboty od 800 do 930.

W niedziele, uroczystości i święta oraz pierwsze piątki miesiąca kancelaria jest nieczynna.

W nagłych przypadkach można zgłaszać się o każdej porze prosząc w zakrystii lub na furcie o kontakt z wyżej wymienionymi zakonnikami.

kontakt

(+48) 17 242 00 06
(+48) 17 242 83 56
(+48) 514 125 628 – zakrystia

fax: (+48) 17 242 83 59

email:  sanktuarium.lezajsk@gmail.com

Sakrament Małżeństwa

Dokumenty:

 • dowody osobiste
 • świadectwo Chrztu św. (Uwaga! świadectwo chrztu jest ważne pół roku od daty wystawienia)
 • rok Pierwszej Komunii Świętej
 • zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Bierzmowania (jeśli nie jest odnotowane na świadectwie chrztu)
 • świadectwo z katechezy z ostatniej klasy szkoły, w której była religia
 • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
 • zaświadczenie o odbytych katechezach przedślubnych
 • zaświadczenie z USC o stanie wolnym (przy ślubie konkordatowym) lub świadectwo zawarcia kontraktu cywilnego
 • narzeczeni spoza naszej parafii przynoszą zgodę ks. proboszcza (narzeczonej lub narzeczonego) na spisanie protokołu przedślubnego i pobłogosławienie małżeństwa

Termin udzielania Sakramentu Małżeństwa:

 • Błogosławieństwo nowożeńców odbywa się podczas Mszy św. w sobotnie popołudnie (zazwyczaj). Osoby pragnące zawrzeć Sakrament Małżeństwa powinny zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.
 • Im zgłoszenie następuje wcześniej tym łatwiej o zarezerwowanie terminu ślubu i tym łatwiej spokojnie zgromadzić wszystkie wymagane dokumenty.

Posługa chorym

Ojcowie odwiedzają chorych w pierwsze piątki miesiąca od godz. 800.

Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chorych w kancelarii, w zakrystii lub na furcie.
W nagłych przypadkach można wzywać kapłana do chorego o każdej porze, by udzielił Sakramentu Namaszczenia Chorych. Nie jest to „ostatnie namaszczenie”, ale sakrament uzdrowienia i umocnienia, w którym Bóg daje siły i łaski, aby chrześcijanin wytrwał w chorobie i jeśli to zgodne z wolą Boga powrócił do zdrowia. Cierpienie znoszone razem z Chrystusem wyjednuje łaskę zbawienia.

Dwa razy w roku (w Dzień Chorego – 11 lutego i w dniu 14 sierpnia) sprawujemy Mszę św. w intencji chorych i w czasie tej Mszy św. udzielamy Sakramentu Namaszczenia Chorych.

Pogrzeb katolicki

Dokumenty:

 • odpis aktu zgonu z USC
 • zaświadczenie, że zmarły przyjął przed śmiercią sakramenty święte
 • informację z zakładu pogrzebowego

Termin zgłaszania:

 • w kancelarii parafialnej o każdej porze (poza godzinami urzędowania w kancelarii prosić w zakrystii lub na furcie)