Droga Krzyżowa ulicami Leżajska

W piątek 8 kwietnia wieczorem, na ulicach naszego miasta odprawiliśmy Drogę Krzyżową. Obecny był Ks. prał. Marek Cisek – proboszcz leżajskiej Fary wraz z posługującymi tam kapłanami, oraz o. Klaudiusz Baran – kustosz leżajskiego klasztoru i jego współbracia. Przybyło wiele sióstr zakonnych oraz licznie zebrani wierni.
Po dwóch latach przerwy, spowodowanej Covid-19 znowu wędrowaliśmy jako wspólnota za Krzyżem Chrystusa. Ulice naszego miasta wypełniły się modlitwą i zadumą. Jako wierzący, daliśmy w ten sposób niezwykłe świadectwo naszej wiary.
W tym roku przeszliśmy z Klasztoru oo. Bernardynów do kościoła Farnego. Tegoroczną Drogę Krzyżową poprowadzili oo. Bernardyni.