Katecheza przedmałżeńska (tzw. kurs przedmałżeński)

Kochaj i Rób co chcesz

św. Augustyn

To piękne słowa Świętego Augustyna.
Chcecie wprowadzić je w życie? Zapraszamy na Kursy Przedmałżeńskie połączone z dniami skupienia dla narzeczonych.

O czym będziemy mówić?

  • O duchowości małżeńskiej,
  • O człowieku i jego podobieństwie do Boga,
  • O tożsamości kobiety i mężczyzny,
  • O głębi przysięgi małżeńskiej,
  • O sztuce harmonijnego życia,
  • O Waszym miejscu w Kościele.

Dodatkowo

Będzie można także skorzystać z indywidualnej rozmowy o konkretnych problemach życia małżeńskiego i duchowego.
Uczestnicy otrzymają materiały do pracy, a w przerwach pomiędzy zajęciami przewidziany jest poczęstunek.

Najbliższy kurs odbędzie się od 20-21 stycznia 2024 r.; zapisy drogą mailową.

Zapisy drogą mailową: fok.lezajsk@interia.eu

Nauki przedślubne

Nauki dla narzeczonych przed ślubem – Poradnia Rodzinna

Spotkania przeznaczone są dla narzeczonych przygotowujących się do zawarcia ślubu, którzy ukończyli kurs przedmałżeński. Cykl kończy się otrzymaniem stosownego bezterminowego zaświadczenia, wspólnego dla obojga narzeczonych, ważnego dla zawarcia sakramentu małżeństwa.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu katechez jest obecność obojga narzeczonych na wszystkich spotkaniach.

Nauki dla narzeczonych przed ślubem, trwają od września do maja i rozpoczynają się w każdy drugi piątek miesiąca o godz. 18.00 w Poradni Przedmałżeńskiej w Domu Pielgrzyma.

Nauki obejmują trzy spotkania raz w miesiącu – tj. katecheza i spotkanie z paniami konsultantkami rodzinnymi, oraz dwa spotkania indywidualne.

Spotkania te najlepiej rozpocząć około pół roku przed ślubem.

Koszt kursu to 100 zł od pary.

Powyższa kwota obejmuje między innymi:

  • wynagrodzenie osób świeckich zaangażowanych w prowadzenie nauk ogólnych;
  • wynagrodzenie spotkań indywidualnych w poradni życia rodzinnego;
  • koszt materiałów przekazywanych narzeczonym;
  • wszelkie koszty związane ze szkoleniem nowych doradców życia rodzinnego i stałym podnoszeniem kwalifikacji osób czynnie zaangażowanych w poradnictwie rodzinnym;

Na nauki nie ma potrzeby zapisów, wystarczy przyjść w oznaczonym dniu.

Zwracamy uwagę, że czas potrzebny do odbycia katechez to minimum 3 miesiące.

Zachęcamy do nieodkładania katechez na ostatnie miesiące przed ślubem.

Zaświadczenie o ukończeniu katechez przedślubnych jest ważne bezterminowo.

Szczegółowe informacje odnośnie katechez przedślubnych udziela o. Rufin: fr.rufin@gmail.com