Pierwszy etap konserwacji ambony

Niedawno zakończył się pierwszy etap konserwacji słynnej leżajskiej ambony. W czasie prac konserwatorskich odkryto inskrypcję, dzięki której możemy dokładniej datować powstanie tego cennego zabytku. Inskrypcja prawdopodobnie wskazuje także na wykonawcę lub jednego z wykonawców leżajskiej ambony.
 
Treść inskrypcji: 
ANNO DŇI / 1636 / Wawrzyniecz / Raskwitowczyk uczynił/uczenił (?) / z wielkiego Oppatowa
Już dziś dzięki wsparciu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Budżetu Województwa Podkarpackiego oraz Powiatu Leżajskiego, jak i wielu dobrodziejów,  możemy podziwiać blask odnowionej ambony, jej piękno i symboliczny teologiczny przekaz.
Ufamy, że z Bożą pomocą i dzięki wsparciu przyjaciół i dobrodziejów leżajskiej bazyliki, na wiosnę uda się rozpocząć drugi etap konserwacji tego wybitnego dzieła sztuki.