Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Dziś uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Patronki i Królowej Zakonu Serafickiego oraz naszej Prowincji OO. Bernardynów. 


Jest to jeden z najbardziej wyszydzanych i chyba także jeden z najbardziej opacznie rozumianych dogmatów. Niektórym ludziom niepokalane poczęcie Maryi mgliście kojarzy się z poczęciem cudownym, bez udziału mężczyzny, a więc myli się im z dziewiczym poczęciem Jezusa Chrystusa – a chodzi o dwa różne wydarzenia. 


Niepokalane poczęcie polegało na tym, że Maryja przyszła na świat wolna od grzechu pierworodnego. Samo poczęcie odbyło się w „zwyczajnych” okolicznościach, Maryja była biologiczną córką żydowskiego małżeństwa Joachima i Anny. Nie było w tym niczego „skalanego” – Kościół Katolicki nigdy nie potępiał seksualności jako takiej. Poczęcie Maryi było niepokalane, bo ona sama nie była skalana żadnym grzechem – urodziła się i pozostała przez całe życie bezgrzeszna.

Gertruda von le Fort, wybitna niemiecka poetka i pisarka, zwięźle i celnie ujęła istotę dzisiejszej uroczystości: „Dogmat o Niepokalanej jest objawieniem tego, jakim był człowiek przed swoim upadkiem, ukazuje on nieskalane oblicze stworzenia, ukazuje Boskie podobieństwo w człowieku.”


Dogmat o Niepokalanym Poczęciu został ogłoszony dopiero w 1854 r. przez papieża Piusa IX. Nie oznacza to jednak, że papież po prostu „wymyślił sobie” nowy dogmat – wręcz przeciwnie, jedynie formalnie potwierdził wielowiekową tradycję czczenia Maryi jako Niewiasty całkowicie wolnej od jakiegokolwiek grzechu.  Wiarę w Niepokalane Poczęcie wyznawali już św. Justyn (żyjący w latach 100-167), św. Ireneusz (140-200) oraz św. Augustyn (354-430). Jednak do upowszechnienia się prawdy o niepokalanym poczęciu przyczynił się Franciszkanin bł. Jan Duns Szkot (zm. 1308) w swym dziele Opus Oxoniense wprowadził pojęcie „Chrystusa doskonałego Odkupiciela”, twierdząc, że do doskonałości odkupienia należy całkowite zachowanie Marii od grzechu, także w poczęciu. Odwoływał się do chwały Chrystusa. Był to przełom w refleksji wybitnych teologów.


Dziś Msze Święte jak w niedzielę. 


Kaznodzieją odpustowym jest o. Roman Bakalarz – dominikanin z Borku Starego;

o 17.30 Nieszpory z procesją w bazylice.


W tym dniu o godz. 18.00 w kaplicy Domu Pielgrzyma dwóch braci z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich złoży profesję czasową.


Zapraszamy na uroczyste przeżywanie Oktawy Niepokalanego Poczęcia (do 15 grudnia) o 17.30 Nieszpory z procesją w bazylice, a o 18.00 Msza święta z kazaniem.