Msza prymicyjna bernardyńskich neoprezbiterów

Dziś o 12:00  w leżajskiej bazylice swoją Mszę prymicyjną odprawiło  pięciu naszych braci: Leoncjusz Karpeta, Tobiasz Strzelecki, Natalis Stube, Waldemar Jagieła i Paweł Nycko. 

Wielkie dzięki Bogu za nich!

 

Pomódlmy się by wszyscy, którzy ich spotkają na swojej drodze mogli powiedzieć – dziś spotkałem Chrystusa.

 

Maryja Pocieszenia, pod okiem której zaczynaliście swoją wędrówkę, niech ma Was w swojej opiece – Dziś uśmiecha się i jest dumna ze swoich synów.