Poświęcenie Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi

25 marca, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Papież Franciszek dokona Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi
Zapraszamy – w łączności z Ojcem Świętym – do wspólnej modlitwy, której w bazylice leżajskiej przewodniczył będzie J. Em Ks. Kard Gerhard Ludwig Müller, bliski współpracownik papieża Benedykta XVI, emerytowany prefekt Kongregacji Nauki Wiary.

O godz. 18:00 zostanie odprawiona uroczysta Eucharystia a po niej w kaplicy Matki Bożej nastąpi akt zawierzenia.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, to także święto patronalne naszej bazyliki i parafii przyklasztornej oraz Dzień Świętości Życia. Przyrzeczenie podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego można będzie składać przez cały dzień. Deklaracje duchowej adopcji wystawione są przy wyjściu z bazyliki. W tym dniu naszym Sanktuarium odpust. Msze Święte jak w niedzielę.

„My zatem, Matko Boga i nasza Matko, uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu Sercu siebie samych, Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę – czytamy w Akcie poświęcenia Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny, który zostanie dokonany przez Ojca Świętego Franciszka w uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca br. o godz. 17