Matka Boża Leżajska – Patronką Powiatu 

 

We wtorek 7 maja, w Uroczystość Odpustową NMP Leżajskiej – Matki Bożej Pocieszenia zebraliśmy się na Nabożeństwie Majowym o godz. 17:30, w czasie, którego przeszliśmy w procesji z obrazem Matki Bożej Leżajskiej po ogrodach klasztornych. Po nabożeństwie uroczystej Eucharystii o godz. 18:00, przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. abp Adam Szal – Metropolita Przemyski. Dzień ten był przeżywany podwójnie uroczyście jako Dzień Powiatu. Na początku liturgii ojciec kustosz Klaudiusz Baran odczytał dokument Dykasterii Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ustanawiający Matkę Bożą Leżajską – Patronką Powiatu leżajskiego. Na Eucharystii zebrali się licznie proboszczowie Dekanatu leżajskiego, na czele z księżmi dziekanami ks. Józefem Łobodzińskim i ks. Markiem Ciskiem. Obecne były Władze Miasta i Powiatu leżajskiego na czele ze Zdzisławem Leśko – Starostą leżajskim wraz z Radą Powiatu, oraz Burmistrzem Leżajska – Krzysztofem Trębaczem, wraz z przedstawicielami władz miasta. Licznie zebrali się także przedstawiciele służb mundurowych, siostry zakonne i wielu wiernych.