Święto Prowincji

21 Października, Uroczystymi Nieszporami ogodz. 17:00,  pod przewodnictwem o. Teofila Czarniaka – prowincjała, rozpoczęliśmy Święto Prowincji. 


Ojcowie i Bracia z wielu naszych klasztorów z całej Polski, bracia klerycy, bracia nowicjusze i bracia postulanci, zebrali się w leżajskich stallach, aby odśpiewać psalmy. Po Nieszporach odmówiliśmy różaniec, modląc się za naszą Zakonną Prowincję, za ojców jubilatów i Ojca Generała. Po 18:00, do naszego klasztoru przybył Ojciec Generał Massimo Fusarelli wraz z definitorem generalnym o. Konradem Cholewą. Wspólna kolacja zakończyła pierwszy dzień Święta Prowincji – Święta Zakonnego Braterstwa.

 

22 października był to drugi dzień Święta Prowincji. Ten dzień to przede wszystkim braterskie spotkania i dzielenie się doświadczeniem zakonnego życia. Do południa Bracia mieli okazję spędzać czas z Ojcem Generałem Massimo Fusarellim, który dla nas jest następcą Św. Franciszka z Asyżu. Ojciec generał odwiedził nowicjat, spotkał się z braćmi nowicjuszami i postulatami. 

W auli Fok wysłuchaliśmy przesłania jakie do nas skierował, a także zadawaliśmy mu wiele pytań dotyczących naszej teraźniejszości i przyszłości. 


Centralnym wydarzeniem była Eucharystia w czasie której dziękowaliśmy Bogu za dar braterstwa, za każdego z braci. Jesteśmy zakonem, w którym bracia są dla siebie wielkim darem. Przeżywaliśmy także jubileusze życia zakonnego wielu współbraci, między innymi Jubileusz 60-lecia życia zakonnego

o. Stanislawa Komornika, który pierwszą  profesję zakonną złożył dnia 28.08.1962 r. Spotkanie zakończyło się obiadem i czasem braterskiego dzielenia.