Uroczyste obchody Niedzieli Palmowej

Niedziela Palmowa rozpoczyna w Kościele święty czas nazywany Wielkim Tygodniem. 

 

Liturgię Niedzieli Palmowej w naszej bazylice szczególnie uroczyście celebrowaliśmy w czasie sumy o godz. 11:00. Bogatej w treści liturgii przewodniczył Ojciec Kustosz Klaudiusz Baran. Eucharystia rozpoczęła się w kaplicy Matki Bożej Pocieszenia, gdzie wysłuchaliśmy Ewangelii o uroczystym wjeździe Jezusa do Jerozolimy. Następnie Ojciec Kustosz pobłogosławił palmy, po czym procesyjnie przeszliśmy do głównego ołtarza gdzie miał miejsce dalsz ciąg Mszy Świętej.