Uroczystość Objawienia Pańskiego

Dziś Uroczystość Objawienia Pańskiego – Święto Trzech Króli. Pamiętajmy, że tego dnia jako wierzący, mamy obowiązek uczestniczenia w Eucharystii.

Msze Święte w naszej bazylice według porządku niedzielnego.

Po każdej Mszy św. ministranci będą rozprowadzać poświęcone kadzidło i kredę.

Ofiary zbierane na tacę w dniu 6 stycznia przeznaczone są, jak każdego roku, na Misje Święte – jest to nasza pomoc dla wszystkich misjonarzy pracujących na różnych kontynentach i głoszących Ewangelię Chrystusową.