Uroczystość odpustowa św. Franciszka z Asyżu

Uroczystość Odpustową ku czci Św. Franciszka z Asyżu

 

4 października przeżywaliśmy Uroczystość Odpustową ku czci Św. Franciszka z Asyżu, założyciela Naszego Zakonu. Kaznodzieją odpustowym był o. Roman Bakalarz, dominikanin z Borku Starego. Uroczystej sumie o 18.00 przewodniczył  J. E. ks. bp. Łukasz Buzun z Kalisza.

 

Wszystkie Trzy Rodziny Franciszkańskie na całym świecie, zgodnie z tradycją, w wigilię śmierci św. Franciszka (a było to 3 października 1226 r) lub w dzień Jego uroczystości, gromadzą się na nabożeństwie zwanym „Transitus”, które upamiętnia śmierć Biedaczyny z Asyżu.

Św. Bonawentura w „Życiorysie większym” napisał, że św. Franciszek tuż przed śmiercią przywołał do siebie braci, pobłogosławił ich i polecił by trwali w bojaźni Bożej. Poprosił o odczytanie fragmentu Ewangelii wg św. Jana, rozpoczynającego się od słów „Było to przed Świętem Paschy…” (J 13,1). Następnie zaczął odmawiać Psalm 142 „Głośno wołam do Pana, głośno błagam Pana”. Swoje życie zakończył mówiąc: „Na mnie czekają sprawiedliwi, aż mnie wynagrodzisz”.

 

Zaraz po wieczornej Eucharystii rozpoczęło się wspomniane nabożeństwo „Transitus”. Ojcowie i bracia naszego konwentu, pod przewodnictwem ojca kustosza Klaudiusza Barana, oraz licznie zebrani wierni, trzymając w dłoniach zapalone świece, przypominali sobie ostatnie chwile życia św. Franciszka. W klimat modlitewny wprowadził nas chór Emaus – prowadzony przez pana Jarosława Adamiaka – organistę naszej bazyliki.

 

Nabożeństwo zakończyło się uroczystym błogosławieństwem relikwiami św. Franciszka z Asyżu.