Wielki Piątek

Wielki Piątek


Wielki Piątek to dzień Krzyża, ciszy, postu i modlitwy. O godz. 12.00 Jezus został ukrzyżowany, a o godz. 15.00 zmarł. Pamiątką tych wydarzeń jest niepowtarzalna wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej. Celebrans i asysta wchodzą w ciszy. Przed ołtarzem przez chwilę leżą krzyżem, a po modlitwie wstępnej czytane jest proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków. Następnie czyta się opis Męki Pańskiej według św. Jana.


Po homilii w uroczystej modlitwie wstawienniczej Kościół poleca Bogu siebie i cały świat, wyrażając w ten sposób pragnienie samego Chrystusa: aby wszyscy byli zbawieni. Jest także modlitwa o jedność chrześcijan, o pokój na Ukrainie, za Żydów i za niewierzących.


Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest adoracja krzyża. Zasłonięty fioletowym materiałem krzyż wnosi się przed ołtarz. Celebrans stopniowo odsłania ramiona Krzyża i śpiewa trzykrotnie: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, na co wierni odpowiadają: „Pójdźmy z pokłonem”. Po liturgii krzyż zostaje w widocznym i dostępnym miejscu, tak by każdy wierny mógł go adorować. 


Jest on aż do Wigilii Paschalnej najważniejszym punktem w kościele. Po adoracji krzyża z ciemnicy przynosi się Najświętszy Sakrament i wiernym udziela się Komunii.


W Wielki Piątek – adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy od godz. 6.00


Spowiedź Święta: w godz.: 6:00-12:00 i 15:00-17:00

 

o godz. 15.00 – I dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego


o godz. 15.30 Droga Krzyżowa; 

 

o godz. 18.00 – Liturgia Męki Pańskiej, po jej zakończeniu przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego i adoracja do godz. 22.00. 


W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.